วิธีวางแผนการเงินสำหรับวัยทำงาน

CategoriesLifestyleTagged

หากว่ากันด้วยเรื่องของการวางแผนชีวิตอนาคตของหนุ่มสาววัยทำงานอย่างเราๆ แล้ว หลายๆ ท่านก็อาจจะยังใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ หรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงทำให้ขาดแรงผลักดันที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จ สุดท้ายก็ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตขึ้นได้ ดังนั้นการวางแผนชีวิตที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดียิ่งขึ้น เฉกเช่นเดียวกับการ “วางแผนการเงิน” ที่เรากำลังจะนำเสนอท่านผู้อ่านกันในวันนี้ครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ

การวางแผนการเงิน คืออะไร?

การวางแผนการเงิน เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ยังวัยเยาว์เพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินและเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดการ รายรับ-รายจ่ายให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายพร้อมกับสามารถควบคุมรายจ่ายได้เป็นอย่างดีเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการวางแผนการเงินมีอะไรบ้าง?

ประเมินฐานะการเงินของตน

สิ่งแรกที่จะสะท้อนฐานะทางการเงินอย่างแท้จริงของแต่ละบุคคลนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการจัดทำบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินแล้วนำมาคำนวณ โดยสินทรัพย์ หนีสิ้น = ความมั่งคั่งสุทธินั้นเองครับ

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

การตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลารวมถึงมีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างชัดเจน จะช่วยให้เราวสามารถวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เรามีรายได้น้อยหรือภาระทางการเงินมาก จะทำให้เราลำดับความสำคัญและปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญหรือเร่งด่วนก่อน ควรนำ “สิ่งที่จำเป็นต้องมี” มากำหนดเป็นเป้าหมายก่อน “สิ่งที่อยากได้”

จัดทำแผนการเงิน

การจัดทำแผนบริหารการใช้เงินและจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือการทำบัญชี รายรับ –รายจ่าย จะช่วย เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนำไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป​

ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์

ควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน

ข้อดีของการวางแผนการเงิน

–          รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและอดออม พื้นฐานของการลงทุนคือการออมและการการบริหารรายรับรายจ่าย คนที่รู้จักออมและรู้จักการลงทุนด้วยน่าจะก้าวไปสู่อิสระภาพทางการเงินได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนครับ

–          รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยง เมื่อจะลงทุนทำให้เรารู้จักวางแผนภาพรวมทั้งเรื่องของการใช้จ่าย การออมเงินพร้อมกับการแบ่งเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รู้จักจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งช่วงเริ่มทำงาน สร้างครอบครัว และการเกษียณ

​        เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูล “วิธีวางแผนการเงินสำหรับวัยทำงาน” ที่เราได้นำมาแนะนำกับทุกๆ ท่านภายในบทความนี้ จริงๆ แล้วเป็นเพียงหลักการพื้นฐานเท่านั้น จะต้องอาศัยความมีวินัยและการจัดสรร รายรับ-รายจ่ายของตนเองให้ดี และอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าสามารถหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้นั้น ก็ควรคว้าเอาไว้ครับ ทั้งนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับวัยทำงานทุกๆ ท่านเลยนะครับ

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.