Category: Uncategorized

Categories Uncategorized

เครื่องวัดแก๊ส และ เครื่องวัดการเผาไหม้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

การเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาเคมีที่วัตถุที่ได้จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนพร้อมกับปลดปล่อยความร้อนออกมา ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเป็นสารประกอบออกไซด์หรือผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก่อนทำการควรใช้เครื่องวัดแก๊ส หรือ เครื่องวัดการเผาไหม้ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการเผาไหม้ที่ดี ที่สมบูรณ์ตามต้องการ  ปัจจัยในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ในการการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นั้น จะมีผลทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ระดับประสิทธิภาพการให้พลังงานความร้อน (thermal efficiency) ลดลง เนื่องจากสาเหตุของ 2 สาเหตุ คือ  การนำพาความร้อนออกทิ้งไปโดยไอเสียของการเผาไหม้ เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ไม่หมดที่ถูกปล่อยทิ้งไปทางปล่องไอเสีย โดยเบื้องต้นสามารถพิจารณาการปรับแต่งค่าดังนี้ อัตราส่วนอากาศต่อก๊าซ…