Tag: Digital Marketing

Digital Marketing

ธุรกิจไอทีในยุคดิจิทัลมีความสำคัญกับแบรนด์อย่างไรบ้างธุรกิจไอทีในยุคดิจิทัลมีความสำคัญกับแบรนด์อย่างไรบ้าง

          พูดถึงคำว่า ดิจิทัล แล้วดิจิทัลแปลว่าอะไร? อาจจะเกี่ยวกับอะไรที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีที่พฒนาและล้ำหน้า แล้วพอเป็นยุคดิจิทัลล่ะ จะหมายถึงอะไร ก็คงจะหมายถึงช่วงเวลาของดิจิทัล ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อน แล้วคำว่าธุรกิจที่เราเข้าใจกันหมายถึงอะไร ธุรกิจอาจจะเป็นการประกอบกิจการหรือทำกิจกรรมเพื่อการค้าหรือให้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้คน องค์กร และอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าขาย ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจให้คำปรึกษา ธุรกิจการขนส่ง เป็นต้น           หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า ธุรกิจไอที แน่นอนว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องไอที อาจจะเป็นธุรกิจการค้าขาย ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ไอที ธุรกิจที่ให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับไอที