เครื่องวัดแก๊ส และ เครื่องวัดการเผาไหม้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

เครื่องวัดแก๊ส

การเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาเคมีที่วัตถุที่ได้จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนพร้อมกับปลดปล่อยความร้อนออกมา ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเป็นสารประกอบออกไซด์หรือผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก่อนทำการควรใช้เครื่องวัดแก๊ส หรือ เครื่องวัดการเผาไหม้ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการเผาไหม้ที่ดี ที่สมบูรณ์ตามต้องการ 

ปัจจัยในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

ในการการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นั้น จะมีผลทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ระดับประสิทธิภาพการให้พลังงานความร้อน (thermal efficiency) ลดลง เนื่องจากสาเหตุของ 2 สาเหตุ คือ 

  • การนำพาความร้อนออกทิ้งไปโดยไอเสียของการเผาไหม้
  • เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ไม่หมดที่ถูกปล่อยทิ้งไปทางปล่องไอเสีย

โดยเบื้องต้นสามารถพิจารณาการปรับแต่งค่าดังนี้

  • อัตราส่วนอากาศต่อก๊าซ

การเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบ จะมีอัตราส่วน Air/Gas ratio เท่ากับ 1 ต่อ 9.52 หรือประมาณ 10 หากถ้าสัดส่วนของก๊าซมากกว่าอากาศ จะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดใน Product of Combustion ซึ่ง CO ยังมีพลังงานอยู่ ต้องใช้ก๊าซมากขึ้นจึงจะได้พลังงานเท่าเดิม มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และในทางตรงกันข้ามหากสัดส่วนของก๊าซน้อยกว่าอากาศ จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) เกิดขึ้นใน Product of Combustion ปริมาณ O2 และอากาศที่ถูกปล่อยทิ้ง ทำให้ความร้อนสูญเสียไป 

  • ความยาวของเปลว

โดยความยาวของเปลวนั้นจะมีความแตกต่างตามการออกแบบของอุปกรณ์หรือหัวเผา แต่โดยทฤษฎีแล้วความยาวเปลวนั้น เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการเผาไหม้ (Burning Velocity: Su) และความเร็วเชื้อเพลิง (Effux velocity Ug)

  • ค่าความคงที่ของเปลวไฟ

การปรับปริมาณส่วนผสมระหว่างก๊าซฯและอากาศอย่างพอดีจะทำให้เปลวไฟเสถียร เปลวไฟนิ่ง และมีรูปทรงที่แน่นอน จึงไม่ควรปรับมากเกินความสามารถของหัวเผา 

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องวัดการเผาไหม้ ควรเลือกจุดตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับห้องเผาไหม้ให้มากที่สุด เพราะหากจุดตรวจวัดอยู่ไกลจากห้องเผาไหม้มากก็จะสามารถวัดได้ในแง่ของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เช่น ปริมาณของก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ที่ปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ และที่สำคัญเครื่องวัดการเผาไหม้จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.